ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

 1. ลงทะเบียน เพื่อใส่ข้อมูลต่างๆ และที่อยู่ในการจัดส่ง การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 2. เลือกสินค้าจากผลการค้นหาและกดเลือกเพื่อใส่ตะกร้า
 3. ตรวจสอบรายการสินค้า/ยอดรวมก่อนชำระเงิน
 4. กดชำระเงินผ่าน SCB EASY หรือ internet Banking ธนาคารอื่น
 5. กดอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลุกค้าจะได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล์
 6. ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ในหน้า คำสั่งซื้อของฉัน 
 7. ลูกค้ารอรับสินค้า พร้อม ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตามสถานที่จัดส่งที่ระบุไว้
 8. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อแผนกการตลาดของบริษัทฯ ทาง

Line Official  : @agrofiber

โทรศัพท์ 038-538347

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า 

บริษัทตรวจสอบสินค้าให้มีสภาพสมบรณ์ก่อนจัดส่งทุกออเดอร์ แต่หากมีความผิดพลาดประการใด  บริษัทฯยินดีรับเปลี่ยน ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

 1. สินค้ามีตำหนิ,แตกหัก จากการขนส่ง
 2. สินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ

ทั้งนี้สินค้าที่จะทำการขอเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ยังไม่ได้ใช้งาน

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกการตลาดของบริษัทฯ ทาง Line Official  : @agrofiber

โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 • เลขที่คำสั่งซื้อ
 • รายละเอียดปัญหาที่พบ
 • ภาพถ่ายสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
 • ถ่ายภาพเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางช่องทาง LINE เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายจริง บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่และรับสินค้าเดิมกลับคืนให้กับลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด